Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr,301863 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 1000W


Nr.300803 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 2500W


Nr.301864 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 1500W


Nr.301865 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 2000W


Nr.C719000006 Ar.Bosch Tronic 1000 EC konvertor elektrik 500WPRODUCTS


Nr.7728003620 Ar.Bosch Rad buderus C-Profil 22 600 2000

VIEW

Nr.7738502215 Ar.Bosch eTRONIC 7000-6 Kallda Elektrike 6 kw

VIEW

Nr.7736501067 Ar.Bocsh bojler elektrik 100L ES 2000W Tronic 3000 T

VIEW

Nr.P719000024 Ar.Pellet SisterKalldaja+Breneri+Rezervari 2000-32KW

VIEW