Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr.7738502215 Ar.Bosch eTRONIC 7000-6 Kallda Elektrike 6 kw


Nr.7738502216 Ar.BoscheTRONIC 7000-9 Kallda Elektrike 9 kw


Nr.7738502217 Ar.Bosch eTRONIC 7000-12 Kallda Elektrike 12 kw


Nr.7738502218 Ar.Bosch eTRONIC 7000-18 Kallda Elektrike 18 kw


Nr.7738502219 Ar.Bosch eTronic 7000-24 kallda elektrike 24 kw


Nr.7738502224 Ar.Bosch eTRONIC 7000-24 Kallda Elektrike 24 kw EU



PRODUCTS


Nr.7728003620 Ar.Bosch Rad buderus C-Profil 22 600 2000

VIEW

Nr,301863 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 1000W

VIEW

Nr.7736501067 Ar.Bocsh bojler elektrik 100L ES 2000W Tronic 3000 T

VIEW

Nr.P719000024 Ar.Pellet SisterKalldaja+Breneri+Rezervari 2000-32KW

VIEW