Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr.P719000024 Ar.Pellet SisterKalldaja+Breneri+Rezervari 2000-32KW


Nr.P719000025 Ar.Pellet Sister Kalldaja+breneri+rezervari 2000-45KW


Nr.P719000026 Ar.Bosch Pelet Sistem Breneri+Rezervari 2000-27-32 KW


Nr.P719000027 Ar.Bosch Pellet Sistem Breneri+Rezervari 2000-45 kwPRODUCTS


Nr.7728003620 Ar.Bosch Rad buderus C-Profil 22 600 2000

VIEW

Nr,301863 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 1000W

VIEW

Nr.7738502215 Ar.Bosch eTRONIC 7000-6 Kallda Elektrike 6 kw

VIEW

Nr.7736501067 Ar.Bocsh bojler elektrik 100L ES 2000W Tronic 3000 T

VIEW