Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Product

Nr.7728003620 Ar.Bosch Rad...

VIEW
Product

Nr,301863 Ar.Bosch TRONIC 1...

VIEW
Product

Nr.7738502215 Ar.Bosch eTRO...

VIEW
Product

Nr.7736501067 Ar.Bocsh bojl...

VIEW
Product

Nr.P719000024 Ar.Pellet Sis...

VIEW
Product

Nr.8718660880 Ar.Bosch Lën...

VIEW
Product

Nr.7736501053 Ar.Bocsh bojl...

VIEW
Product

Nr.7736501059 Ar.Bocsh bojl...

VIEW
Product

Nr.7738500140 Ar.Bosch Kall...

VIEW
Product

Nr.7738500468 Ar.Bosch Kall...

VIEW
Product

Nr.300636 Ar.Bosch Akumulue...

VIEW
Product

Nr.301413 Ar.Bosch Bojerler...

VIEW
Product

Nr.301415 Ar.Bosch Bojerler...

VIEW
Product

Nr.7735600123 Ar.Rregullimi...

VIEW
Product

Nr.7735600124 Ar.Stacioni s...

VIEW
Product

Nr.7742111073 Ar.Bosch Kall...

VIEW
Product

Nr.8718532282 Ar.Bosch Pane...

VIEW
Product

Pompa Termike

VIEW