Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Product

Set 1" Pomp ujeperzires aut...

VIEW
Product

Set 1" Ujeperzires mekanik...

VIEW
Product

Elektroventil kolektorve dy...

VIEW
Product

Far KOL Kalldaje

VIEW
Product

Kontrollues Temperature me...

VIEW
Product

Termostat dhome digjital Ti...

VIEW
Product

Mbajtese KOL kalldaje

VIEW
Product

Kontrollues temperature me...

VIEW
Product

Set sigurues v, sigurues, v...

VIEW
Product

Set sigurues v, sigurues, v...

VIEW
Product

Ujeperzires Thermostatik 3k...

VIEW
Product

Termomanometer 80mm 0.4bar

VIEW
Product

Manometer Ø 40 mm 3/8" ( 0÷...

VIEW
Product

Manometer Ø 80 mm 1/2" ( 0÷...

VIEW
Product

Ventil çajrosje

VIEW
Product

Ventil çajrosjes EK 1/2"

VIEW
Product

Ventil jo kthyes per v.Qajr...

VIEW
Product

Ventil sigurues 3Bar 1/2" x...

VIEW
Product

Far Ventil Sigurues

VIEW
Product

Hollander

VIEW
Product

Filter set

VIEW
Product

Termostat ngrohje+ftohje mi...

VIEW
Product

Termostat dhome MK

VIEW
Product

Ventil mbushje zbrazje 1/2"

VIEW
Product

Kaset 60x480x12.5cm

VIEW
Product

Distancer 35-60 rad 1/2"

VIEW
Product

Qels qajrosje makanik

VIEW
Product

Plastika e kokes

VIEW
Product

Koke perfunduse pa plastik...

VIEW
Product

Kolektro rad 1" set 6 dalje...

VIEW
Product

Koletro dyshemeje 1"

VIEW
Product

T 1" v mbushje, v qajrosje...

VIEW