Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Product

Nr. 01410012 Ar.Bug Kthes 1...

VIEW
Product

Nr. 01800005 Ar.Bug Ventil...

VIEW
Product

Nr.0679002 Ar.Bug qeshme ob...

VIEW
Product

Nr.01100004 Ar.Bug Ventil S...

VIEW
Product

Nr.01390014 Ar.Bug Vazhdues...

VIEW
Product

Nr.01400003 Ar.Bug TE 1.2...

VIEW
Product

Nr.01400005 Ar.Bug T red 3...

VIEW
Product

Nr.01400023 Ar.Bug TE 1.2...

VIEW
Product

Nr.01410017 Ar.Bug Kthes 1-...

VIEW
Product

Nr.01420003Ar.Bug Kthes nip...

VIEW
Product

Nr.01420018 Ar.Bug Kthes ni...

VIEW
Product

Nr.01440005 Ar.Bug red nipe...

VIEW
Product

Nr.01440007 Ar.Bug D nipell...

VIEW
Product

Nr.01440056 Ar.Bug D nipell...

VIEW
Product

Nr.01440062 Ar.Bug red nipe...

VIEW
Product

Nr.01450003 Ar.Bug muff red...

VIEW
Product

Nr.01450009 Ar.Bug Unaz 3-4...

VIEW
Product

Nr.01450028 Ar.Bug Muff red...

VIEW
Product

Nr.01450049 Ar.Bug Unaz 1-2...

VIEW
Product

Nr.01450057 Ar.Bug muff red...

VIEW
Product

Nr.01460013 Ar.Bug muff red...

VIEW
Product

Nr.01460015 Ar.Bug Muff nip...

VIEW
Product

Nr.01470005 Ar.Bug redukuse...

VIEW
Product

Nr.01490001 Ar.Bug Kryqezue...

VIEW
Product

Nr.01700004 Ar.Bug Filter i...

VIEW
Product

Nr.01730002 Ar.Bug Mbyllesa...

VIEW
Product

Nr.01730016 Ar.Bug Mbyllesa...

VIEW
Product

Nr.01740003 Ar.Bug Mbyllesa...

VIEW
Product

Nr.01910004 AR.Bug Ventil j...

VIEW
Product

Nr.03160003 Ar.Bug Ventil E...

VIEW
Product

Nr.03180003 Ar.Bug Ventil 3...

VIEW
Product

Nr.03220042 Ar.Bug Ventil h...

VIEW