Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr. 2182 Ar.Geberit Ypsylon ø63-56-56mm 60°


Nr.361.109.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø50-40-50mm 45°


Nr.361.112.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø50-50-50mm 45°


Nr.363.112.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø56-50-56mm 45°


Nr.363.115.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø56-56-56mm 45°


Nr.365.112.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø75-50-75


Nr.365.125.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø75-75-75


Nr.366.109.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø90-40-90- 45°


Nr.366.112.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø90-50-90 45°


Nr.366.130.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø90-90-90 45°


Nr.367.112.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø110-50-110mm 45°


Nr.367.115.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø110-56-110mm 45°


Nr.367.130.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø110-90-110 45°


Nr.367.135.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø110-110-110mm 45°


Nr.368.130.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø125-90-125mm 45°


Nr.368.135.16.1 Ar.Geberit Ypsylon ø125-110-125mm 45°


Nr.665 Ar.Geberit Ypsylon ø63-63-63mm 45°


Nr.666 Ar.Geberit Ypsylon ø63- 56-63mm 45°


Nr.667 Ar.Geberit Ypsylon ø110-63-110mm 45°


Nr.1520 Ar.Geberit Ypsylon ø90-63-90 45°


Nr.1521 Ar.Geberit Ypsylon ø110-110-110mm60°


Nr.1572 Ar.Geberit Ypsylon ø75-63-75


Nr.2140 Ar.Geberit Ypsylon ø63-50-63mm 45°


Nr.2142 Ar.Geberit Ypsylon ø63-50-50mm 60°


Nr.2175 Ar.Geberit Ypsylon ø63-40-63mm 45°PRODUCTS


Nr. 366.061.16.1 Ar.Geberit Kthes WC ø90-90-90 mm 90°

VIEW

Nr. 1851 Ar.Geberit Kryqezim ø110-90-110-90

VIEW

Nr.152.690.00.1 Ar.Geberit Gumica për muafa Φ56mm

VIEW

Nr.320 Ar.Geberit Elektromufa ø63mm

VIEW