Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.320 Ar.Geberit Elektromufa ø63mm


Nr.360.771.16.1 Ar.Geberit Elektromufa ø40mm


Nr.361.771.16.1 Ar.Geberit Elektromufa ø50mm


Nr.365.771.16.1 Ar.Geberit Elektromufa ø75mm


Nr.366.771.16.1 Ar.Geberit Elektromufa ø90mm


Nr.367.771.16.1 Ar.Geberit Elektromufa ø110mm


Nr.368.771.16.1 Ar.Geberit Elektromufa ø125mm


Nr.552 Ar.Geberit Elektromufa ø56mmPRODUCTS


Nr. 366.061.16.1 Ar.Geberit Kthes WC ø90-90-90 mm 90°

VIEW

Nr. 1851 Ar.Geberit Kryqezim ø110-90-110-90

VIEW

Nr. 2182 Ar.Geberit Ypsylon ø63-56-56mm 60°

VIEW

Nr.152.690.00.1 Ar.Geberit Gumica për muafa Φ56mm

VIEW