Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Product

Nr. 366.061.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr. 1851 Ar.Geberit Kryqezi...

VIEW
Product

Nr. 2182 Ar.Geberit Ypsylon...

VIEW
Product

Nr.152.690.00.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.320 Ar.Geberit Elektromu...

VIEW
Product

Nr.352.353 Ar.Geberit Ujmbl...

VIEW
Product

Nr.361.000.16.0 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.045.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.055.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.088.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.159.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.558.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.752.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.361.779.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.363.061.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.363.700.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.364.565 Ar.Geberit Red ø...

VIEW
Product

Nr.364.779.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.365.451.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.367.235.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.367.945.16.1 Ar.Geberit...

VIEW
Product

Nr.1619 Ar.Geberit Kthes re...

VIEW
Product

Nr.2168 Ar.Geberit Sifon pe...

VIEW
Product

Nr.2494 Ar.Geberit Mbyllesa...

VIEW
Product

Nr.2518 Ar.Geberit Mbyllsa...

VIEW