Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.5401.100 Ar.JRG kok Φ16 x1-2 drejta +GF+ SANIPEX


Nr.5401.200 Ar.JRG kok Φ20 x1-2 drejta +GF+ SANIPEX


Nr.5401.300 Ar.JRG kok Φ20 x3-4 drejta +GF+ SANIPEXPRODUCTS


Nr. 5484.922 Ar.JRG Gj lidhse 3-4 20mm F-B +GF+ SANIPEX

VIEW

Nr.1025.240 Ar.JRG Ventil Sigurues ½'' J6bar +GF+ SANIPEX

VIEW

Nr.5400.100 Ar.JRG kok ½ Φ16mm 90° +GF+ SANIPEX

VIEW

Nr.5404.100 Ar.JRG kok dyshe16x16x1-2 +GF+ SANIPEX

VIEW