Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Product

Nr. 5484.922 Ar.JRG Gj lidh...

VIEW
Product

Nr.1025.240 Ar.JRG Ventil S...

VIEW
Product

Nr.5400.100 Ar.JRG kok ½ Φ1...

VIEW
Product

Nr.5401.100 Ar.JRG kok Φ16...

VIEW
Product

Nr.5404.100 Ar.JRG kok dysh...

VIEW
Product

Nr.5405.100 Ar.JRG kok tres...

VIEW
Product

Nr.5409.001 Ar.JRG Mbajtes...

VIEW
Product

Nr.5409.002 Ar.JRG Mbajtes...

VIEW
Product

Nr.5420.016 Ar.JRG kol 1 da...

VIEW
Product

Nr.5421.016 Ar.JRG kol 2 da...

VIEW
Product

Nr.5422.016 Ar.JRG kol 3 da...

VIEW
Product

Nr.5423.016 Ar.JRG kol 4 da...

VIEW
Product

Nr.5424.016 Ar.JRG kol 5 da...

VIEW
Product

Nr.5430.000 Ar.JRG Mbylles...

VIEW
Product

Nr.5439.516 Ar.JRG Ventil p...

VIEW
Product

Nr.5441.510 Ar.JRG Ventil 3...

VIEW
Product

Nr.5442.510 Ar.JRG Ventil 3...

VIEW
Product

Nr.5463.778 Ar.JRG T Gj lid...

VIEW
Product

Nr.5470.016 Ar.JRG T lidhse...

VIEW
Product

Nr.5480.908 Ar.JRG GJ lidhs...

VIEW
Product

Nr.5485.100 Ar.JRG Red 16-2...

VIEW
Product

Nr.5486.100 Ar.JRG Red 20-1...

VIEW
Product

Nr.5494.016 Ar.JRG Gj lidhs...

VIEW
Product

Nr.5510.016 Ar.JRG Lidhse Φ...

VIEW
Product

Nr.5520.016 Ar.JRG Kthes li...

VIEW
Product

Nr.5520.025 Ar.JRG Kthes li...

VIEW
Product

Nr.5521.908 Ar.JRG Kthes Gj...

VIEW
Product

Nr.5523.020 Ar.JRG Kthes Gj...

VIEW
Product

Nr.5524.908 Ar.JRG Kthes Gj...

VIEW
Product

Nr.5706.016 Ar.JRG Gyp pex...

VIEW
Product

Nr.5741.003 Ar.JRG Mbajtes...

VIEW
Product

Nr.5741.090 Ar.JRG Shina JR...

VIEW