Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr.07402052 Ar.Oventrop kol  -clases 2 dalje (4vrima)


Nr.07402053 Ar.Oventrop kol  -clases 3 dalje (6vrima)


Nr.07402054 Ar.Oventop kol  - clases 4 dale(8vrima)


Nr.07402055 Ar.Oventrop kol -clases 5 dalj(10vrima)


Nr.07402056 Ar.Oventrop kol- clases 6 dalje (12vrima)


Nr.07402057 Ar.Oventrop kol  -clases 7 dalje(14vrima)


Nr.07402058 Ar.Oventrop kol  -clases 8 dalje(16vrima)


Nr.07402059 Ar.Oventrop kol  -clases 9 dalje (18vrima)


Nr.7402060 Ar.Oventrop kol  -clases 10 dalje (20vrima)


Nr.7402061 Ar.Oventrop kol  -clases 11 dalje (22vrima)


Nr.07402062 Ar.Oventrop kol  -clases 12 dalje (24vrima)
PRODUCTS