Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr.1483 Ar.Jansen Gyp pex ø20x2,8mm 95  Made in Switzerland


Nr.3029723 Ar.Profitec Gyp 16x2.2mm 95° 10 Made in SWITZERLANDPRODUCTS


Nr.1529 Ar.Jansen gyp alp ø18x2,0m95° 10bMade in Switzerland

VIEW

Nr.2008337 Ar.Profitec gyp 20x2.8m 95° 10bar Made in SWITZERLAND

VIEW

Nr.3008347 Ar.Jansen gyp alp 26x3.0m 95°10barMade in SWITZERLAND

VIEW

Nr.3017804 Ar.Jansen gyp alp izolim 6m ø26x3,0mm 95° 10bar SWISS

VIEW