Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr.301413 Ar.Bosch Bojerler komb AH 300 UNO  8bar


Nr.301414 Ar.Bojerler Bocsh  komb  - AH 500 UNO  8bar


Nr.301421 Ar.Bosch Bojerler komb AH 200 UNO  8barPRODUCTS


Nr.7728003620 Ar.Bosch Rad buderus C-Profil 22 600 2000

VIEW

Nr,301863 Ar.Bosch TRONIC 1000 EC konvertor elektrik 1000W

VIEW

Nr.7738502215 Ar.Bosch eTRONIC 7000-6 Kallda Elektrike 6 kw

VIEW

Nr.7736501067 Ar.Bocsh bojler elektrik 100L ES 2000W Tronic 3000 T

VIEW

Nr.P719000024 Ar.Pellet SisterKalldaja+Breneri+Rezervari 2000-32KW

VIEW