Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.01400003 Ar.Bug TE 1.2  mesing BUGATTI


Nr.01400007 Ar.Bug TE 3.4  mesing BUGATTI


Nr.01400013 Ar.Bug TE 1  mesing BUGATTI


Nr.01400015 Ar.Bug TE 1 1.4 -5.4  mesing BUGATTI


Nr.01400017 Ar.Bug TE 1 1 .2.6.4  mesing BUGATTI


Nr.01400020 Ar.Bug TE 2  mesing BUGATTIPRODUCTS


Nr. 01410012 Ar.Bug Kthes 1 1-2 -6-4 mesing F-B BUGATTI

VIEW

Nr. 01800005 Ar.Bug Ventil jokthyes 1 1 me Tap mesing BUGATTI

VIEW

Nr.0679002 Ar.Bug qeshme oborri B 3.4 me qelës BUGATTI

VIEW

Nr.01100004 Ar.Bug Ventil Shiber 3.4 F-B.F-B BUGATTI

VIEW

Nr.01390014 Ar.Bug Vazhduese 1.2 x10 Crom BUGATTI

VIEW