Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.01440005 Ar.Bug red nipell 1-2 -3-8 mesing BUGATTI


Nr.01440009 Ar.Bug red nipell 3-4-1-2 mesing BUGATTI


Nr.01440013 Ar.Bug red nipell 1 -1-2 mesing BUGATTI


Nr.01440015 Ar.Bug red nipell 1 -3-4 mesing BUGATTI


Nr.01440019 Ar.Bug red nipell 1 1-4 (5-4)-3-4 mesing BUGATTI


Nr.01440020 Ar.Bug red nipell 1 1-4 5-4 - 1 mesing BUGATTI


Nr.01440024 Ar.Bug red nipell 1 1 2 6 4-1 1-4 5-4 mesing BUGATTI


Nr.01440030 Ar.Bug red nipell 2 -1 mesing BUGATTI


Nr.01440031 Ar.Bug red nipell 2 -1 1-2 (6-4) mesing BUGATTI


Nr.01440037 Ar.Bug red nipell 1 1-2  6-4-1 mesing BUGATTI


Nr.01440038 Ar.Bug red nipell B 2 -1  1-4 5-4 mesing BUGATTI


Nr.01440044 Ar.Bug red nipell 1 1-4  5-4-1-2 mesing BUGATTIPRODUCTS


Nr. 01410012 Ar.Bug Kthes 1 1-2 -6-4 mesing F-B BUGATTI

VIEW

Nr. 01800005 Ar.Bug Ventil jokthyes 1 1 me Tap mesing BUGATTI

VIEW

Nr.0679002 Ar.Bug qeshme oborri B 3.4 me qelës BUGATTI

VIEW

Nr.01100004 Ar.Bug Ventil Shiber 3.4 F-B.F-B BUGATTI

VIEW

Nr.01390014 Ar.Bug Vazhduese 1.2 x10 Crom BUGATTI

VIEW