Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.01450003 Ar.Bug muff red 1-2 -3-8 mesing BUGATTI


Nr.01450007 Ar.Bug muff red 3-4 -1-2 mesing BUGATTI


Nr.01450011 Ar.Bug muff red 1-1-2  mesing BUGATTI


Nr.01450012 Ar.Bug muff red 1-3-4  mesing BUGATTI


Nr.01450024 Ar.Bug Muff red 1 1-4 5-4-1  mesing BUGATTI


Nr.01450026 Ar.Bug Muff red 1 1-2 6-4-1  mesing BUGATTI


Nr.01450029 Ar.Bug muff red 3-4 -3-8  mesing BUGATTI


Nr.01450030 Ar.Bug muff red B 1 1-4  5-4-3-4  mesing BUGATTI


Nr.01450031 Ar.Bug Muff red 2 -1  mesing BUGATTI


Nr.01450032 Ar.Bug muff red  2 -1 1-4 5-4 mesing BUGATTIPRODUCTS


Nr. 01410012 Ar.Bug Kthes 1 1-2 -6-4 mesing F-B BUGATTI

VIEW

Nr. 01800005 Ar.Bug Ventil jokthyes 1 1 me Tap mesing BUGATTI

VIEW

Nr.0679002 Ar.Bug qeshme oborri B 3.4 me qelës BUGATTI

VIEW

Nr.01100004 Ar.Bug Ventil Shiber 3.4 F-B.F-B BUGATTI

VIEW

Nr.01390014 Ar.Bug Vazhduese 1.2 x10 Crom BUGATTI

VIEW