Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.361.159.16.1 Ar.Geberit TE ø50-40-50mm


Nr.361.162.16.1 Ar.Geberit TE ø50-50-50mm


Nr.363.162.16.1 Ar.Geberit TE ø56-50-56mm


Nr.363.165.16.1 Ar.Geberit TE ø56-56-56mm


Nr.365.159.16.1 Ar.Geberit TE ø75-40-75mm 88°


Nr.365.162.16.1 Ar.Geberit TE ø75-50-75mm 88°


Nr.366.159.16.1 Ar.Geberit TE ø90-40-90mm 88°


Nr.366.162.16.1 Ar.Geberit TE ø90-50-90mm 88°


Nr.366.165.16.1 Ar.Geberit TE ø90-56-90mm 88°


Nr.366.180.16.1 Ar.Geberit TE ø90-90-90mm 88°


Nr.367.159.16.1 Ar.Geberit TE ø110-40-110mm


Nr.367.162.16.1 Ar.Geberit TE ø110-50-110mm


Nr.367.180.16.1 Ar.Geberit TE ø110-90-110mm


Nr.367.185.16.1 Ar.Geberit TE ø110-110-110mm


Nr.368.185.16.1 AR.Geberit TE ø125-110-125mm


Nr.368.189.16.1 Ar.Geberit TE ø125-125-125mm


Nr.681 Ar.Geberit TE ø63-63-63mm


Nr.1389 Ar.Geberit TE ø110-63-110mm


Nr.1576 Ar.Geberit TE ø125-63-125mm


Nr.1933 Ar.Geberit TE ø90-63-90mm 88°


Nr.1936 Ar.Geberit TE ø63-56-63mm


Nr.1937 Ar.Geberit TE ø63-50-63mm


Nr.1938 Ar.Geberit TE ø75-63-75mm 88°PRODUCTS


Nr. 366.061.16.1 Ar.Geberit Kthes WC ø90-90-90 mm 90°

VIEW

Nr. 1851 Ar.Geberit Kryqezim ø110-90-110-90

VIEW

Nr. 2182 Ar.Geberit Ypsylon ø63-56-56mm 60°

VIEW

Nr.152.690.00.1 Ar.Geberit Gumica për muafa Φ56mm

VIEW

Nr.320 Ar.Geberit Elektromufa ø63mm

VIEW