Furnizimi me ujë është ofrimi i ujit nga shërbimet publike, edhe kjo është njëra ndër fushat e lakmueshme të veprimtarisë sonë afariste. Në fushë veprimtarinë tonë veprojmë edhe aty ku nuk ka rrjet të shtrirë urban të ujësjellësit, madje edhe të kanalizimit. Por, puna e jonë, mjetet, teknika dhe të tjerat janë elemente që e rrisin lakminë, pastërtinë, komoditetin dhe rehatinë e jetës së njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. Të gjitha këto që në i punojmë kanë efekte bashkëkohore dhe tejet moderne sepse materialin e kemi të importuar nga Gjermania, Zvicra, Franca dhe shtete të tjera të avancuara evropiane. 

Moto e punës sonë është se uji është njëri ndër elementet bazë të jetës së njeriut. Këtë moto e kemi të shkruar me shkronja të arta në programin tonë dhe poashtu të realizuar me punën tonë të artë në afarizmin tonë.

Nr.361.558.16.1 Ar.Geberit Red ø50-40 excentrik


Nr.363.561.16.1 Ar.Geberit Red ø56-50mm exentrik


Nr.366.566.16.1 Ar.Geberit Red ø90-56mm excentrik


Nr.366.576.16.1 Ar.Geberit Red ø90-75mm excentrik


Nr.367.558.16.1 Ar.Geberit Red ø110-40mm exentrik


Nr.367.561.16.1 Ar.Geberit Red ø110-50mm exentrik


Nr.367.566.16.1 Ar.Geberit Red ø110-56mm exentrik


Nr.367.576.16.1 Ar.Geberit Red ø110-75mm exentrik


Nr.368.586.16.1 Ar.Geberit Red ø125-110mm excentrik


Nr.817 Ar.Geberit Red ø110-63mm exentrik


Nr.2163 Ar.Geberit Red ø75-56 centrik Unik


Nr.2444 Ar.Geberit Red ø125-63mm excentrik


Nr.2491 Ar.Geberit Red ø125-75mm excentrik


Nr.2493 Ar.Geberit Red ø63-50mm excentrik


Nr.2498 Ar.Geberit Red ø160-125mm excentrikPRODUCTS


Nr. 366.061.16.1 Ar.Geberit Kthes WC ø90-90-90 mm 90°

VIEW

Nr. 1851 Ar.Geberit Kryqezim ø110-90-110-90

VIEW

Nr. 2182 Ar.Geberit Ypsylon ø63-56-56mm 60°

VIEW

Nr.152.690.00.1 Ar.Geberit Gumica për muafa Φ56mm

VIEW

Nr.320 Ar.Geberit Elektromufa ø63mm

VIEW