Një sistem ngrohje qendrore ofron ngrohtësi të brendshme të tërë të një ndërtese (ose pjesë të një ndërtese) nga një pike në shum dhoma . Ngrohja qendrore ndryshon nga ngrohje lokale në se brezi i ngrohjes ndodh në një vend. Kjo fushë e veprimtarisë sonë ka arritur rezultate të lakmueshme dhe tejet të suksesshme deri tash, por besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më e dukshme për aktivitetin, rëndësinë dhe të mirën e njeriut bashkëkohor. Në të gjitha poret e jetës së njeriut, ngrohja qendrore është kulminante. Ajo është një stabilizator edhe për sanitarinë, ujësjellësin dhe infrastrukturën tjetër të jetës së njeriut bashkëkohor. Mbase kjo është qeliza kryesore e organizmit të kësaj jete. Efektivitetin, precizitetin, pedanterinë dhe rëndësinë e ngrohjes qendrore e bëjnë të mundur suksesshëm partnerët tanë afaristë me të cilët kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë sot, por edhe në të ardhmen.

Nr.3032194   Ar.Profitec gyp uje OG  ø16x2.2mm 95°10bar SWITZERLANPRODUCTS


Nr.1483 Ar.Jansen Gyp pex ø20x2,8mm 95 Made in Switzerland

VIEW

Nr.1529 Ar.Jansen gyp alp ø18x2,0m95° 10bMade in Switzerland

VIEW

Nr.2008337 Ar.Profitec gyp 20x2.8m 95° 10bar Made in SWITZERLAND

VIEW

Nr.3008347 Ar.Jansen gyp alp 26x3.0m 95°10barMade in SWITZERLAND

VIEW

Nr.3017804 Ar.Jansen gyp alp izolim 6m ø26x3,0mm 95° 10bar SWISS

VIEW